top of page

Кеш Счетоводство и Опростени Разходи

Нова основа за изчисляване на облагаемия доход за малки еднолични търговци беше въведена през април 2013 година.

 

Първата мярка позволява за малкия бизнес да се изчисли печалба или загуба на базата на получени пари в кеш по време на годината, за разлика от прилагането на счетоводните принципи.

  

Втората мярка позволява на всички ЕТ да изчисляват определени разходи по единни ставки.

 

Ключовите аспекти на базата на парични средства са, че:

тя е незадължителна схема

ЕТ могат да влязат основа на пари в брой, ако приходите им за годината са по-малки от размера на прага за регистрация по ДДС (в момента £ 82,000). ЕТ трябва да напуснат базата на пари в брой, след като техните приходи надвишават два пъти размера на прага за регистрация по ДДС (в момента £ 164 000)

Допустимите разходи трябва да бъдат изцяло и единствено за целите на търговията.

Лихвените плащания също се допускат до лимит от £ 500

бизнес загубите могат да бъдат пренесени към печалбите на бъдещите години, но не към предишни години или "встрани" срещу други източници на доходи

 

Опростени разходи

 

Опростените разходи се основават на "по-лесни" правила, които могат да се използват при изчисляване на някои бизнес разходи. Тези опростени разходи не са задължителни. Те са:

 

Фиксираните плащания за бизнес пътни разходи

 

Цените на бизнес миля са:

  

леките и товарните автомобили първите 10,000 miles 45p

леките и товарните автомобили следващите 10,000 miles 25p

 

Мотоциклети 24p:

 

Единната ставка покрива разходите за закупуване, експлоатация и поддържане на превозното средство, като гориво, масло, обслужване, ремонти, застраховки, акцизен автомобил мито и MOT, както и амортизацията на автомобила.

 

Ставката не включва непредвидени разходи, направени във връзка с конкретното пътуване, като например пътни такси, такси за претоварване и такси за паркиране. Те са допустими като приспадане, когато те са извършени единствено за целите на бизнеса.

 

Алтернативно, ЕТ може да избере да приспадне действителните разходи. Може да добавите общите разходи за автомобила за годината (услуга, гориво, пътен данък, застраховка и т.н.) и след това направете пропорционално изчисляване въз основа на бизнес / не-бизнес мили за годината (ще трябва подробен дневника за пътуваниятя във всеки случай).

 

Единна ставка за изчисляване на разходите, свързани с бизнес употреба на дома

 

Можете да използвате само опростени разходи, ако работите в продължение на 25 часа или повече на месец от вкъщи.

 

Часове на бизнес употреба на месец Единна ставка на месец

25 до 50                                                                 £ 10

51-100                                                                    £ 18

101                                                                          и повече £ 26

 

Позволява се и изчисляване на базата на часовете на работа от дома.

 

Единната ставка не включва телефонни или интернет разходи. Можете да приспаднете действителните разходи, ако имате детайлни фактури.

 

Опростени разходи могат да бъдат използвани от всеки ЕТ, независимо дали те са избрали кеш или обикновено сяетоводство.

bottom of page